www.cilekhaber.com KDZ-EREĞLİ ÇİLEK HABER HABERİN DOĞRU ADRESİ


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Son Güncelleme : 02 Ocak 2018 21:01
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2018 yılı asgari ücreti, bekar ve çocuksuz bir işçi için- 152.18 TL asgari geçim indirimi de dahil -net 1.603 TL olarak açıklanmıştır. Anayasa'nın 55'inci maddesine göre "Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.”Asgari Ücret Yönetmeliğince  asgari ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu ile  fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu,geçim şartlarının göz önünde bulundurulacağı ifade edilmektedir. 6 milyon çalışanı doğrudan, 7 milyon çalışanı dolaylı olarak ilgilendiren ve açlık sınırının altında açıklanan bu ücret ile milyonlarca işçinin ve ailelerinin geçinmesini beklemek bir hayalden ibarettir. Asgari ücrete yapılan zam,adeta sadaka gibidir.Belirlenen bu ücret ile Anayasa ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nce belirlenen kriterlerin   gözetilmediği, işçilerin geçim koşulları ve ülkenin gerçek ekonomik durumunun göz önüne alınmadığı ortaya çıkmıştır. Yeni yıl ile halkımız zam yağmuru ile karşılaşmış, iğneden ipliğe herşeye büyük oranda zam gelmiştir.Halkın gerçek enflasyonu % 25'dir. Yıllar içinde asgari ücret, enflasyon  ve döviz kurlarındaki artış karşısında reel olarak   düşmüştür. Ocak 2016’da 3.21 olan euro üzerinden 1300 TL’lik asgari ücret 403 euro iken, Ocak 2018’de 4.55 olan euro üzerinden 1.603 TL’lik asgari ücret 352 euro olmuştur.Yani asgari ücret bir yandan,enflasyon karşısında erirken, TL’nin de döviz karşısında erimesi nedeniyle, 2016 yılına göre asgari ücret, döviz bazında da 51 euro düşmüştür. 

Bunun yanında, asgari ücret, İrlanda’da 1.563 euro 7.100 lira, Malta’da 736 euro 3,348 lira, Yunanistan’da 684 euro 3.111 lira, Almanya’da 1.498 euro 6.814 lira, Estonya’da 470 euro 2.138 lira, Slovenya’da 805 euro 3.661 lira iken, Türkiye’de ise 352 euro yani 1604 liradır.TÜİK verilerine göre 2017 yılı kasım ayında ağır bir işte çalışan bekar ve çocuksuz bir işçinin açlık sınırı 1.989,20 tl.dir. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 5.238,32 TL.dir.2017 yılı üçüncü çeyreğinde ülkemizin %11.1 oranında büyüdüğü ifade edilirken, milyonlarca işçinin açlık sınırının altındaki bir ücrete mahkum etmek büyük bir çelişkinin göstergesidir. Açıklanan büyüme oranı gerçek bir büyüme ise, bunda en yüksek payı olan işçilerdir.O halde bu büyümenin gerçek sahiplerinin, büyümeden pay almaması açıklanabilir bir durum değildir. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan milyonlarca çalışanın, tüm ihtiyacını bu ücretle  karşılamasını, üstüne de fedakarlık yapmasını beklemek işçinin  aklıyla alay etmektir. Bekar ve çocuksuz bir işçi için açlık sınırının altında ücret belirlenirken,bu ücretle evli,iki çocuklu bir ailenin  geçinmesi ihtimali yoktur. 

Vergilendirmede ve gelir dağılımında  adalet sağlanmadığı, gerçek enflasyon oranı düşürülmediği sürece işçilerimizin yaşam koşullarının iyileşmesi mümkün olmayacaktır.AKP, sadaka gibi zamlarla geçinmeye çalışan işçilerimizden fedakarlık istemek yerine asgari ücretliden alınan vergilerin nereye harcandığının hesabını vermelidir.Enflasyon karşısında düşen alım gücü ile vergi kesintileri nedeniyle yaşanan kayıplar da düşünüldüğünde, asgari ücretin 2018 yılı için en az net 2.000-tl  olması gerekmektedir.

  

Açıklanan nedenlerle, asgari ücret tespit komisyonunun,Anayasa ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nce belirlenen kriterlere uygun davranıp davranmadığının araştırılması, açıklanan asgari ücret ile geçinebilmenin mümkün olup olmadığının belirlenmesi ve diğer ülkelerdeki asgari ücretlerin araştırılarak, ülkemizdeki asgari ücretin belirlenmesinde yapılan yanlışların tespit edilerek, yeni bir ücret politikasının geliştirilebilmesi için alınacak önlemlerin belirlenebilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Ünal DEMİRTAŞ

Zonguldak Milletvekili

 

 

Etiketler: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Son Güncelleme : 02 Ocak 2018 21:01
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2018 yılı asgari ücreti, bekar ve çocuksuz bir işçi için- 152.18 TL asgari geçim indirimi de dahil -net 1.603 TL olarak açıklanmıştır. Anayasa'nın 55'inci maddesine göre "Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur.”Asgari Ücret Yönetmeliğince  asgari ücretin belirlenmesinde; ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu ile  fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumu,geçim şartlarının göz önünde bulundurulacağı ifade edilmektedir. 6 milyon çalışanı doğrudan, 7 milyon çalışanı dolaylı olarak ilgilendiren ve açlık sınırının altında açıklanan bu ücret ile milyonlarca işçinin ve ailelerinin geçinmesini beklemek bir hayalden ibarettir. Asgari ücrete yapılan zam,adeta sadaka gibidir.Belirlenen bu ücret ile Anayasa ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nce belirlenen kriterlerin   gözetilmediği, işçilerin geçim koşulları ve ülkenin gerçek ekonomik durumunun göz önüne alınmadığı ortaya çıkmıştır. Yeni yıl ile halkımız zam yağmuru ile karşılaşmış, iğneden ipliğe herşeye büyük oranda zam gelmiştir.Halkın gerçek enflasyonu % 25'dir. Yıllar içinde asgari ücret, enflasyon  ve döviz kurlarındaki artış karşısında reel olarak   düşmüştür. Ocak 2016’da 3.21 olan euro üzerinden 1300 TL’lik asgari ücret 403 euro iken, Ocak 2018’de 4.55 olan euro üzerinden 1.603 TL’lik asgari ücret 352 euro olmuştur.Yani asgari ücret bir yandan,enflasyon karşısında erirken, TL’nin de döviz karşısında erimesi nedeniyle, 2016 yılına göre asgari ücret, döviz bazında da 51 euro düşmüştür. 

Bunun yanında, asgari ücret, İrlanda’da 1.563 euro 7.100 lira, Malta’da 736 euro 3,348 lira, Yunanistan’da 684 euro 3.111 lira, Almanya’da 1.498 euro 6.814 lira, Estonya’da 470 euro 2.138 lira, Slovenya’da 805 euro 3.661 lira iken, Türkiye’de ise 352 euro yani 1604 liradır.TÜİK verilerine göre 2017 yılı kasım ayında ağır bir işte çalışan bekar ve çocuksuz bir işçinin açlık sınırı 1.989,20 tl.dir. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise 5.238,32 TL.dir.2017 yılı üçüncü çeyreğinde ülkemizin %11.1 oranında büyüdüğü ifade edilirken, milyonlarca işçinin açlık sınırının altındaki bir ücrete mahkum etmek büyük bir çelişkinin göstergesidir. Açıklanan büyüme oranı gerçek bir büyüme ise, bunda en yüksek payı olan işçilerdir.O halde bu büyümenin gerçek sahiplerinin, büyümeden pay almaması açıklanabilir bir durum değildir. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan milyonlarca çalışanın, tüm ihtiyacını bu ücretle  karşılamasını, üstüne de fedakarlık yapmasını beklemek işçinin  aklıyla alay etmektir. Bekar ve çocuksuz bir işçi için açlık sınırının altında ücret belirlenirken,bu ücretle evli,iki çocuklu bir ailenin  geçinmesi ihtimali yoktur. 

Vergilendirmede ve gelir dağılımında  adalet sağlanmadığı, gerçek enflasyon oranı düşürülmediği sürece işçilerimizin yaşam koşullarının iyileşmesi mümkün olmayacaktır.AKP, sadaka gibi zamlarla geçinmeye çalışan işçilerimizden fedakarlık istemek yerine asgari ücretliden alınan vergilerin nereye harcandığının hesabını vermelidir.Enflasyon karşısında düşen alım gücü ile vergi kesintileri nedeniyle yaşanan kayıplar da düşünüldüğünde, asgari ücretin 2018 yılı için en az net 2.000-tl  olması gerekmektedir.

  

Açıklanan nedenlerle, asgari ücret tespit komisyonunun,Anayasa ve Asgari Ücret Yönetmeliği’nce belirlenen kriterlere uygun davranıp davranmadığının araştırılması, açıklanan asgari ücret ile geçinebilmenin mümkün olup olmadığının belirlenmesi ve diğer ülkelerdeki asgari ücretlerin araştırılarak, ülkemizdeki asgari ücretin belirlenmesinde yapılan yanlışların tespit edilerek, yeni bir ücret politikasının geliştirilebilmesi için alınacak önlemlerin belirlenebilmesi amacıyla Anayasa’nın 98. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

 

Ünal DEMİRTAŞ

Zonguldak Milletvekili

 

 

Etiketler: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
KDZ-EREĞLİ ÇİLEK HABER HABERİN DOĞRU ADRESİ